Barn kan lære av sine drømmer

Har du gitt Når barn drømmer om noe de husker med intensitet, tror de først at de har levd det? Det er som om drømmer transporterer oss til en parallell virkelighet, og gir oss muligheten til å tenke og reflektere over hva som skjedde. Selv om det ofte mange av de situasjoner som både barn og voksne lever i drømmer, synes ren fiksjon, som alle er gjenstand for mange tolkninger om vi utforske betydningen av drømmer.

Har du gitt Når barn drømmer om noe de husker med intensitet, tror de først at de har levd det? Det er som om drømmer transporterer oss til en parallell virkelighet, og gir oss muligheten til å tenke og reflektere over hva som skjedde.

Selv om det ofte mange av de situasjoner som både barn og voksne lever i drømmer, synes ren fiksjon, som alle er gjenstand for mange tolkninger om vi utforske betydningen av drømmer.

Tolkning av barnas drømmer

Evnen til å drømme er en aktivitet vi må lære fra ung alder. Etter hvert som barna vokser, går de gjennom en rekke utviklingsstadier der barnet er forutsetning for å produsere en annen type spesialisert læring. For å lære å drømme er det viktig å oppmuntre barn til å huske og ta hensyn til drømmene sine siden de er små, for i en tidlig alder har vi et mye mer åpent sinn.

For eksempel, i stedet for å alltid fortelle historier til barna dine, prøv å fortelle dem en av drømmene dine. Hvis du holder en vane å dele drømmene med barna hver gang du husker du av noen, vil de også ha med deg din, og du kan ta del i en fantastisk opplevelse, siden ofte underbevissthet uttrykkes gjennom drømmer som viser bekymringer eller frykter at den bevisste delen ikke eksterniserer eller manifesterer seg.

Derfor er det svært viktig at når du deler drømmer med barna dine, unngå å si noe som ligner på det som er dumt, fordi de ikke er det. Det er sant at artikulert på en annen planet av virkeligheten, fantasi, fiksjon og ekte elementer er blandet, men det som virkelig teller drømmer er ikke scener i seg selv, men følelsene som oppstår hos barn og er den som kan åpne døren for hva som skjer inni dem, og at vi ikke ser på dagen.

Hvis du er interessert i å tolke dine drømmer, dine og barna dine, har mange forfattere vært interessert i dette emnet. Det er imidlertid ikke alltid tilrådelig å dele disse psykologiske fortolkningene med barna fordi det er mulig at de avslører deler av seg selv som de ikke forstår eller at de ennå ikke kan forstå.

Marisol Nuevo. Redaktør av Guiainfantil. com