Barnesykdommer av arvelig overføring

Dessverre er det mange sykdommer som kan overføres fra foreldre til barn. Sykdommer kan avhenge av flere faktorer, som diett, livsstil eller omsorg vi gir våre kropper, men det er også usikkerhet om genetikk. Før vi blir bekymret, anbefales det at vi vet hvilke sykdommer som kan overføres fra foreldre til barn for å vite hvordan vi kan forbedre denne diagnosen så mye som mulig.

Dessverre er det mange sykdommer som kan overføres fra foreldre til barn. Sykdommer kan avhenge av flere faktorer, som diett, livsstil eller omsorg vi gir våre kropper, men det er også usikkerhet om genetikk.

Før vi blir bekymret, anbefales det at vi vet hvilke sykdommer som kan overføres fra foreldre til barn for å vite hvordan vi kan forbedre denne diagnosen så mye som mulig. Childhood sykdommer som er arvelige

Sykdommer som kan bli arvet fra foreldre til barn er

som er tilstede i DNA av foreldrene, siden de er nøyaktig de gener som er gått fra generasjon til generasjon som kan føre til celler av en slags sykdom. Selv om du alltid kan forbedre helsetilstanden til alle med sunne vaner og god behandling for å stoppe eller i det minste gjøre mer utholdelig symptomer innen i løpet av gener og arvelighet det

sykdommer som er vanskelig å unngå. typer sykdommer som kan bli arvet fra foreldre til barn

-

Cystisk fibrose : Dette er en arvelig sykdom som påvirker lungene, også kan forekomme i digestivo- røret føres ned recessiv form Det er en av ondskapene i helseproblemer som sendes ned fra generasjon til generasjon. -

Middel Anemi : Normalt i svangerskapet er denne type anemi, også kalt talassemi, som er en type av sykdom som kan overføres til barn, fordi de er forårsaket av et enkelt gen som går direkte til neste DNA. -

Hypertensjon : Selv om det ikke er direkte arvelig, kan det være at barnet arves av at foreldrene har høyt blodtrykk sammen med uønskede vaner i livsstilen. Predisponeringen til å lide det er arvet dersom visse retningslinjer ikke utføres for å unngå det. -

Visuelle lidelser : Hyperopi, strabismus eller nærsynthet kan også arves av våre barn.