Hvordan å lære barna om teamarbeid

Den teamarbeid Det er søylen i samfunnet der vi lever, og derfor må det være en læring og presentasjon i barnas liv. Fra små barnene leker og det vanlige er at de gjør det i gruppe, siden dette er deres medfødte måte å sosialisere på, og det er det som hjelper dem til å skaffe seg kvaliteter til deres utvikling.

Den teamarbeid Det er søylen i samfunnet der vi lever, og derfor må det være en læring og presentasjon i barnas liv. Fra små barnene leker og det vanlige er at de gjør det i gruppe, siden dette er deres medfødte måte å sosialisere på, og det er det som hjelper dem til å skaffe seg kvaliteter til deres utvikling. Men i spill og utvikling må de lære å skille samarbeid for å overvinne utfordringer, for det felles gode å konkurrere om å være den beste i gruppen.

Når et barn spiller er å lære å leve i samfunnet, for å sosialisere og samhandle med sine jevnaldrende , men ikke alle spill lærer unge til å arbeide sammen slik at dette aspektet bør bli undervist av voksne i miljøet i nærheten av barna.

Samspill og barn

For å lære barn hvordan man skal arbeide sammen på riktig måte, uten kamp og uten å føle dårlig med tanke på felles gode, må etablere regler, siden Barn synes det er vanskelig å forstå at det ikke er noe konsept for "jeg" innenfor samarbeid og at det er "alt" som virkelig betyr noe.

- Definer arbeidet som skal gjøres av hvert medlem av teamet slik at alle vet hva de skal gjøre og hvorfor det er bra for alle.

- Opprett en god kommunikasjon blant teammedlemmer og ring kolleger når det er nødvendig for å gi felles løsninger for teamets gode.

- Det må være en forpliktelse mellom gruppens medlemmer slik at alle oppnår de samme målene uten å forlate noen motgang.

- Teamets gode er den viktigste for medlemmene, og de arbeider for å oppnå det.

Hvordan lære teamarbeid hjemmefra

hjemme er svært viktig å lære barn å teamarbeid fordi på denne måten vil legge grunnlaget slik at når det er nødvendig å gjøre det på skolen eller i et hvilket som helst område av ditt daglige liv, ikke koster dem og vet hvordan du respekterer andre og jobber for det beste for alle.

- For å oppnå dette, må arbeid gjøres både i fritid og for felles innenlands god. Barn bør læres fra svært små til innenlandske oppgaver er et ansvar for alle mennesker som bor i samme husholdning og for å forstå det må gis oppgaver tilpasset deres alder og ta ut søpla eller skrubbe oppvasken.

- Det bør være hjemme en god familiekommunikasjon hvor barn ser og verifiserer at alle meninger er viktige og din også.

- Det er også viktig å jobbe hjemme med bordspill som fremmer samarbeid og oppnå felles mål fordi det er en måte å lære dette grunnleggende konseptet på, og også ha det gøy uten rivalitet eller usunn konkurranseevne.

- Også hjemmefra må du fremme om det er et barn som studerer som er i stand til å oppnå det som er foreslått, og som burde stole på andre når læreren ber om samarbeid, i bytte for barn med mindre selvtillit er det viktig å få dem til å se at deres samarbeid er like verdifullt som det andre barn har.