Hvordan å lære barn å ta beslutninger

Opplæring av barn er viktigste oppgave for foreldrene. Denne utdanningen innebærer å hjelpe barn ha autonomi , ha egne kriterier og lære å ta avgjørelser . Gjennom å lære å ta avgjørelser og akseptere konsekvensene, vil barna bli uavhengige, selvsikker voksne. Jeg forklarer hvordan å lære barn å ta beslutninger.

Opplæring av barn er viktigste oppgave for foreldrene. Denne utdanningen innebærer å hjelpe barn ha autonomi , ha egne kriterier og lære å ta avgjørelser .

Gjennom å lære å ta avgjørelser og akseptere konsekvensene, vil barna bli uavhengige, selvsikker voksne. Jeg forklarer hvordan å lære barn å ta beslutninger.

Retningslinjer for å lære barn å ta beslutninger

Å ta avgjørelser betyr å ha frihet og være som du vil være, men denne friheten medfører en viss modenhet i personen for å kunne ta ansvar for resultatet av valget. Derfor er det viktig at denne læringen starter fra barndommen. Lære barnet å ta avgjørelser er for barnet å lære å verdsette de forskjellige alternativene som de har, for å reflektere over hva hvert valg innebærer, å lytte til seg selv, å vite hvordan man sier nei.

Hvordan voksne kan hjelpe For barn som bor i en situasjon der de må velg mellom flere alternativer

er en ny begivenhet fordi de ikke har erfaring fra tidligere scenarier når de opplever det. Derfor er det viktig å lære dem riktig måte å ta beslutninger på.

Derfor er det klart at beslutningsprosessen krever tidligere erfaringer for å veilede oss ved å velge det mest hensiktsmessige alternativet. Av denne grunn er det nødvendig å lære og vanlige barn aktivt velge selv om det handler om "små" ting som å velge klærne de skal bruke på; slik at de i fremtiden, når de er voksne, vil være forberedt på å møte mer komplekse valg.

Å lære dem å bestemme og gi dem den nødvendige sikkerheten til står overfor konsekvensene av deres valg er en jobb som krever innsats, mange engasjementer og utholdenhet fra foreldrenes side, og når barna vokser opp, også fra lærerne.

Her er noen anbefalinger som hjelper barn å lære å ta avgjørelser: - Unngå overbeskyttelse.

Det skjer ved mange anledninger at foreldrene pleier å gjøre det i møte med vanskelige valg for å unngå negative konsekvenser for barna sine.Når foreldrene frarøver barnet av den læringen som følger med

er feil , og dette kan være kontraproduktivt. For å hjelpe det er det bra at voksne adopterer rollen som følgesvenner som gir støtte, og gir råd til sine barn, slik at de selv er de som velger. - Etablering av ansvar. For eksempel, fordelingen av husarbeidene. Disse

ansvarene bør være basert på barnets alder. Denne ansvarsfordelingen er svært viktig i beslutningsprosessen, da det oppstår problemer som må løses når man tar ansvar. Dette gir tidligere erfaringer som vil hjelpe fremtidige valg. - Ranger feilene. Hvis hver gang barnet gjør en feil blir straffet og følte avvist, hva du vil lære er å aldri velge å unngå feil og ikke trenger å bære konsekvensene. På den annen side, det vi må lære ham å lage feil er en mulighet til å lære, og at en feil bare er et problem som ikke er løst.

- Det verdier de forskjellige alternativene. Når barnet er i en situasjon å velge mellom flere alternativer, bør foreldrene oppmuntre ham til å se valget som en utfordring han må møte med oppmerksomhet og tid. Derfor må du

lære dem å være tålmodig og ikke handle utilsiktet. Barnet skal vurdere hva deres preferanser er og i denne oppgaven hjelper foreldrene ved å gi støtte, råd, lytting, mening og veiledning i henhold til deres barns interesser. Dette vil være oppmuntrende autonomi og uavhengighet.