Stage imitasjon av barn

Foreldre er den beste modellen for barn og de små i huset vil etterligne alt som voksne gjør, fordi det er slik de lærer å utvikle seg i verden rundt dem. Først ser de ut og observerer, så lærer de og til slutt etterligner de . Av denne grunn er det så viktig å overvåke atferd og atferd hos voksne og dermed være en god referanse for barn i huset.

Foreldre er den beste modellen for barn og de små i huset vil etterligne alt som voksne gjør, fordi det er slik de lærer å utvikle seg i verden rundt dem. Først ser de ut og observerer, så lærer de og til slutt etterligner de . Av denne grunn er det så viktig å overvåke atferd og atferd hos voksne og dermed være en god referanse for barn i huset.

Imitasjon tillater barn å lære sosialt, og det er derfor de gjør det, det gir dem muligheten til å mestre nye ferdigheter som foreldrene deres allerede gjør. I tillegg hjelper imitasjon ikke bare å lære sosiale ferdigheter, men bidrar også til å øke empati.

Hvilke ting imitere barn

Barn imitere ord, gester, uttrykk spørsmål, svar, følelser, rutiner, hobbyer og alt du ser hver dag hjemme ... enten det er positivt eller hvis Det er negativt.

For eksempel hvis du er hjemme, blir du fortalt ord som "ñamñam å spise", de vil gjenta det. Hvis du lytter til "chiquitin", "kjære", vil de også. Og det samme gjelder for andre typer ord eller dårlige ord som regelmessig kan si hjemme, så det er tilrådelig å ta vare på ordforrådet og forbedre det som passer.

Det samme skjer med måten vi reagerer på, hvis vi reagerer før noe på en skummel måte, vil barna lære å reagere i lignende situasjoner.

Jeg vil også understreke at stemninger også spiller en viktig rolle hos barn fordi det påvirker dem sterkt. Har du noen gang vært sint og barnet ditt har også vært veldig irritabelt? Eller kanskje i en annen anledning du har følt meg veldig glad og sønnen din har vært rolig og glad? Det er svært viktig at vi som foreldre tar godt vare på sinnstilstanden vi har, og prøver å gjøre følelsene vi overfører positive, fordi våre barn vil føle det vi føler .

La meg imitere og være en god rollemodell for barnet ditt

Jeg sa, barn fra spedbarn imitere og kan dra nytte av denne menneskelige ressursen slik naturlig nytte barnet / a, styrke deres nysgjerrighet og hans medfødte lyst til å lære.

- Hvis du vil at jeg skal kopiere noe, må du se meg direkte og si hva du vil at jeg skal etterligne.

- Hvis du vil at han skal legge merke til deg, må du stå fordi det er måten de skal betale mer oppmerksomhet på.

- Ikke prøv å etterligne noe mens du gjør andre ting, du må være oppmerksom på å lære oppførselen.

- Ikke tving ham til å etterligne deg, det må være en naturlig prosess, bare gjenta ofte hva du vil at han skal lære.

- Det symbolske spillet er svært viktig i scenen av etterligning av barn. Du kan spille "lage mat" med lekene dine, "rydde huset", etc.

- Som foreldre prøver å være alltid avslappet og glad fordi det vil være den beste måten å lære av deg. Når du gjør noe riktig, gi dem beskjed med ros og hengivenhet.

Barnas etterligningstrinn er et svært viktig stadium i deres utvikling fordi det hjelper dem å lære. Fra en tidlig alder begynner barna å etterligne sine foreldre eller omsorgspersoner, noe som vil få dem til å lære viktige leksjoner i deres sinn. Leksjoner som kan være negative eller positive, men som de vil etterligne senere.